Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS Other 2018-06-11 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2018-06-11 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS CTL HK038 / HK038-1 / HK038-2 Stainless steel watch 2018-06-11 ~ Đã xác minh
CE CE CTL HK038 / HK038-1 / HK038-02 Stainless steel mesh watch 2018-06-11 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
OKINGS 22918946 OKINGS 2018-02-28 ~ 2028-02-27 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này